Vi använder inga onödiga gifter

   

På vår jordgubbsodling i Mularp använder vi biologiska växtskydd så långt det går. Ett intressant exempel på en modern, miljövänlig bekämpningsmetod mot svampangrepp är till exempel att vi tar våra vänner bina till hjälp. När varje bi lämnar kupan måste det passera en plats där ett biologiskt växtskydd hamnar på biet. Sedan lämnar biet en liten dos av medlet på varje blomma som det polinerar. Effektivt och resurssnålt.

Skadliga kvalsterangrepp kan vara ett annat gissel för oss jordgubbsodlare. Men likaväl som det finns onda kvalster, så finns det faktist de som är goda. Dessa rovkvalster köper vi in och sprider i jordgubbslandet så tar de kål på de kvalstren som är intresserade av jordgubbarna.